Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Infor-brev Tilbakestrøm høst-08
En stund siden sist. Her er en påminnelse, litt informasjon, ønske om tilbakemelding fra dere ved adresse- og mobilendringer.

Husk Prosjektstøtte 2009, søknadsfrist: 1. desember 2008.


11.10.2008


 
  Siste store prosjektet som fikk støtte var Maria Berglunds prosjekt, «Opera for dummies» med henne selv, Mads Wighus og akkompagnatør Pat Manwaring. Her mottar de velfortjent applaus etter vellykket forestilling under Sommer -Melbu.
Foto: Odd Johan Forsnes
Jeg minner om søknadsfristen for nye tilbakestrømsprosjekter som er 1. desember 2008. Dette er prosjekter som planlegges å være gjennomført innen 1. august 2010. Høyeste beløp for studenter er kr 25 000,- for ferdig utdannede, kr 30 000,-.

Finn en god og realistisk idé og planlegg nøye. Les om støtteordningen og studer veiledning for hva søknaden skal inneholde på www.tilbakestrom.no . Søknaden bør innholde følgende punkter:
- Bakgrunn (Hvorfor ønsker du å gjennomføre prosjektet?)
- Prosjektets idé
- Beskrivelse av gjennomføring helst med planlagte spille- eller visningssteder
(så konkret som mulig på nåværende tidspunkt)
- Om de som deltar (CV’er til alle som skal medvirke + gjerne avisomtale om tidligere oppdrag eller lignende
hvis det finnes)
- Budsjett (sett opp en finansieringsplan der forventede utgifter og inntekter er tatt med.

 
  Trude J Arntsen viste bilder under Tillebåra festival på Skogsøya. Her sammen med kultursjefen i Øksnes, Brynjar Pettersen. Trude fikk støtte til utstilling som ble vist i Nyksund i sommer og som skal vise senere på Galleri Apotheket, Stokmarknes.
Foto: Kultursamarbeidet
a gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller vil ha råd.

Søknadene behandles av en fagkomité med bred kulturfaglig kompetanse.

Reisestøtte
Søknader om reisestøtte behandles fortløpende. Den som søker, får svar nærmest på dagen. Oppdragsgiver bør
være den som søker, ikke dere.

Som tidligere må vi ta et lite forbehold når det gjelder de forskjellige støtteordningene. En videreføring av ordningene forutsetter at partnerskapsavtalene mellom Nordland fylkeskommune og Vesterålen regioråd videreføres. Sjansen for det er imidlertid stor.

Hva har skjedd og hvem har fått støtte i år?
Oversikten nedenfor viser hva som har skjedd hittil i år og hva som er på gang.

Det største tilbakestrømsprosjektet som gjennomføres i år, er kunstutstillingen ETTERSYN med 10 tilbakestrømmere som enten studerer eller arbeider innen billedkunst. Utstillingen har fått en svært god respons og har vært sett av hittil ca 800 publikummere! Den har vært vist i Hadsel, Bø, Øksnes og Sortland. Den vises i disse dager i Andøy og skal til Lødingen i november.

Det har ellers vært gjennomført mange kjempeflotte prosjekter hittil i år og flere kommer.

Det er utbetalt reisestøtte 12 ganger til arrangører eller tilbakestrømmere som har vært solister, støttemusikere, instruktører eller hatt andre oppdrag.

Vi venter på visning av en film og en interaktiv tegneseriefortelling.
Forestillingen «Pakkis, mongo, homo» er under forberedelse. Et nytt filmprosjekt planlegges. Arbeidet med innsamling til et billedshow om nærbutikker, «Kandis og kommers» har kommet godt i gang. To kunstutstillinger skal vises i høst og en konsert med klaver og sang er gjennomført og en ny er under planlegging med sang og cello. Ellers var flere tilbakestrømmere involvert i suksessfestivalen «Trillebåra festival» på Skogsøya. Alle håper på at det ikke er siste gang!

Nyheter om tilbakestrømmere
Jeg minner dere om at dere bør sende inn "gryteferdige" nyheter om ting dere holder på med når dere likevel sender ut pressestoff til media. Det må være en tekst, ikke for lang og et digitalt bilde.

Noen web-nyheter siste halvår, se www.tilbakestrom.no

Egne hjemmesider, facebook eller lignende
Mange har meldt fra til oss om egne hjemmesider eller andre steder på nettet der dere er presentert. Forsett å sende inn til Margrethe her på kontoret: kulsam@vestreg.no

Adresser og mobilnummer
Vær snill å melde fra til oss om skifte av postadresse, e-postadresse og mobilnummer!

Mastergrad – Tilbakestrøm
Til slutt en artig nyhet. En av dere som studerer kulturfag er i gang med en mastergrad om prosjektet Tilbakestrøm! Jeg forstår det slik at et utvalg hjemvendte tilbakestrømmere, studenter, ferdigutdannede og noen som så vidt har kommet i gang med kultur- eller kunststudier, blir intervjuet. Vi som jobber med dette er spent på resultatet.

Lykke til med alt det spennende dere holder på med. Vi er glade for kontakten vi har med dere!

Beste hilsener
Erik og Margrethe
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no