Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - MUSAM
MUSAM - Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen

Koordinator Marianne Hansen

Fast kontortid:
 
  Foto: Trym Ivar Bergsmo
Tirsdag 10:00 - 15:00
Fredag 09:00 - 15:15


Adresse:

MUSAM
c/o Vesterålen regionråd
Boks 243
8401 Sortland
Telefon:   76 11 14 99

musam@vestreg.no

MUSAM inngår som del av Vesterålen kulturutvalgs virkefelt. MUSAM arbeider med saker som den enkelte kulturkskole eller kulturlivet i en enkelt kommune ikke kan gjennomføre alene, og derfor finner det naturlig å samarbeide om (for eksempel samarbeid om lærerstillinger o.a.) Kulturskolerektorene utgjør en faggruppe til støtte for koordinator. Avdelingsleder ved MDD-linja, Sortland vgs, inngår også i faggruppen.

Oppgaver

 • Kompetanseutvikling i form av regionale kurs og faglige fora for kulturfaglig ansatte.


 • Koordinere regionale opplæringstilbud rettet mot kulturinteresserte barn og unge i Vesterålen.


 • Opprettholde dialog med regionale aktører innenfor kulturfeltet.


 • Skrive og publisere en regional strategiplan for kulturskolene i Vesterålen og MDD-linja ved Sortland vgs.


 • Hjelpe frem nye initiativ i frivillig kulturliv og fremme utvikling av kulturlivet gjennom musikkpolitisk samarbeid mellom kommunene i Vesterålen.


Samarbeidsutvalg

 • Hanne Paulsen, Andøy musikk- og kulturskole

 • Julie Willumsen, Bø kulturskole

 • Pantcho Krastev, Hadsel kulturskole

 • Beth Jensen, Lødingen kulturskole

 • Veronica Vangen Evensen, Sortland kulturskole (leder)

 • Susanne Pettersen, Øksnes kulturskole

 • Helene Gihle Hilde, Sortland vgs.
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no