Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Om kultur- samarbeidet
Kultursamarbeidet i Vesterålen

Kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes løser en rekke kulturoppgaver i fellesskap. Oppgavene spenner fra bokbuss, videoverksteder forungdom og teaterinstruksjon til formidling av Vesterålens kulturhistorie og internasjonalt kultursamarbeid. I mange sammenhenger fungerer Kultursamarbeidet som en eksperimentkasse for kulturelle utviklingsprosjekter.

Tankegangen bak Kultursamarbeidet i Vesterålen er enkel: Se på vesterålsregionen som en middels stor norsk by på rundt 33 000 innbyggere der kulturelt samspill mellom livskraftige lokalsamfunn, enkeltpersoner og kommuner skaper kvalitet og mangfold. Å utvikle gode kulturtilbud på utradisjonelle måter bør være like selvfølgelig for distriktene som for mer tettbygde strøk.

Mye av arbeidet drives som forsøk og skjer gjerne i samspill med frivillige organisasjoner, næringsliv, helsesektor eller skoleverk.

Kultursamarbeidet er politisk styrt av Vesterålen kulturutvalg og drives til daglig av et sekretariat. Kulturutvalget er et utvalg under Vesterålen regionråd

Følgende prosjekter har for tida prioritet: Tilbakestrøm, Laterna Magica, Internasjonalt kultursamarbeid, Kunst i Vesterålen, Artists in residency og Filmfokus Vesterålen.

Kultursamarbeidet omfatter dessuten faste innsatsområder som Musikksamarbeidet i Vesterålen og Vesterålen friluftsråd Se ellers oversikt over prosjekter


 

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no