Sortland by night - Foto: Ben-Tommy / bilder.nornet.no
Du er her: Hovedside - Vesterålen utvikling
Regionalt partnerskap – Vesterålen

Under tittelen «Vekstkraft gjennom regionale partnerskap» vedtok Nordland fylkeskommune i sak 71/08 å etablere en ny regional partnerskapsmodell sammen med regionrådene i Nordland.

Formålet med partnerskapene er:
1. Å målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet
2. Å styrke samordningen av regionalpolitikken både på fylkes og regionalnivå.

Denne nye partnerskapsmodellen ble etablert ut fra den erkjennelsen at en vellykket regional utvikling forutsetter medvirkning, samhandling og samarbeid mellom ulike aktører som kan ha innflytelse på denne utviklingen.
Vesterålen regionråd vil få tildelt 12,4 mill kr fra fylkeskommunen fordelt på årene 2009 – 2011. Tildelingen vil inngå som en medfinansiering i regionale prosjekter.

Nordland fylkeskommunes vedtak til regionale næringsfond
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Ben-Tommy Eriksen • 2002-2019 © Systems by NorNet.no