Du er her: Hovedside - Fagutvalget
Fagutvalget - reiseliv 2015 - 2019

Fagutvalget er underlagt Vesterålen regionråd. Det består av fem politisk valgte representanter fra kommunene samt en ordfører som leder. I tillegg velges det fem næringsrepresentanter inn i styret. Vesterålen regionråd utpeker leder.

Utvalgsmedlemmer - politisk valgte:
Tove Mette Bjørkmo, Sortland kommune - leder
Sture Pedersen, Bø kommune - personlig vararepresentant for leder
Halvar Rønneberg, Andøy kommune
Geir Viggo Pedersen, Bø kommune
Aina Nilsen, Hadsel kommune
Mona Sandvold, Sortland kommune
Hilde Hansen, Øksnes kommune

Næringsvalgte medlemmer:
Daniele Zanoni, Andøy kommune
Ingrid Lekven, Bø kommune
Robin Bolsøy, Hadsel kommune
Laila Inga, Sortland kommune
Ssemjon Gerlitz, Øksnes kommune

Representanter med møterett uten stemmerett:
Brita Erlandsen, Næringskonsulent Andøy kommune
Kine Johnsen, Næringskonsulent Bø kommune
Ola Morten Teigen, Næringskonsulent Hadsel kommune
Geir Breivik, Næringskonsulent Sortland kommune
Inge Dag Røkenes, Næringskonsulent Øksnes kommune

Varamedlemmer - politisk valgte:
May Johannessen, Andøy kommune
Sunniva Dahl, Bø kommune
Jacob N Jacobsen, Hadsel kommune
Johnny Karlsen, Sortland kommune
Yngve Hansen, Øksnes kommune

Varamedlemmer - næringsvalgte
Robert Svendsen, Andøy kommune
Lone Lamark, Bø kommune
May-Britt Grytvik, Hadsel kommune
Harald Mikal Jacobsen, Sortland kommune
Anne Brun, Øksnes kommune

Ved å klikke på menyen til høyre kan du lese innkallinger og referat fra fagutvalgsmøter.
 


Postboks 243 • N-8401 Sortland • Tel: +47 76 11 14 80 • turistinfo@vestreg.no
Headerfoto: Ove Aalo • 2002-2019 © Systems by NorNet.no