Du er her: Hovedside - Statistikk og planer - Reiseliv@Nord-Norge
Reiseliv@Nord-Norge
Statistikknett for Nord-Norge er initiert av og bygd opp i samarbeid med NHO Reiseliv Nord-Norge og Arena Nord AS. På nettstedet presenteres løpende statistikk for reiselivet i landsdelen. Analytiske tabeller og figurer beskriver og sammenlikner reiselivet i regioner og kommuner på grunnlag av en rekke forskjellige kriterier og nøkkeltall. Innholdet bygger på den offisielle statistikken fra Statistisk sentralbyrå.
Tilsvarende nettsteder finnes for de fleste andre fylker og landsdeler.
Statistikknett drives av Regio AS.
Reiseliv@Nord-Norge
 

Postboks 243 • N-8401 Sortland • Tel: +47 76 11 14 80 • turistinfo@vestreg.no
Headerfoto: Ove Aalo • 2002-2019 © Systems by NorNet.no