Du er her: Hovedside - Nyheter
Foto: Eva Ch Nilsen
Framtid i flytsonen, dagsseminar om videre kultursatsing

Kultursamarbeidet i Vesterålen og det regionale kompetansekontoret RKK inviterer til dagsseminar om videre kultursatsing i Vesterålen. Overskriften er Framtid i flytsonen og arrangeres den 19. mai på Sortland. To av innlederne er Bård Borch Michalsen, ansvarlig redaktør i Harstad Tidende og Kjell Arne Røvik, professor i organisasjonsteori ved Universitetet i Tromsø. De skal både ta for seg slitte begreper fra distriktspolitikken og fortelle om aktuelle retninger for regional satsing framover. Påmelding til RKK, oppgi kommune, adresse, mobilnr., stilling og hva du eventuelt representerer Klikk her.


Flytsonen
 
  Bård Borch Michalsen
Arrangørene har kalt seminaret for Framtid i flytsonen. Å være i flytsonen betyr at omgivelsene tilbyr muligheter for handling, samtidig som ens egne ferdigheter føles tilstrekkelige. Når både utfordringer og ferdigheter er store nok, har personen det artig og tøyer samtidig sin kapasitet, er i en positiv flow eller flyt. Å legge til rette for slike opplevelser er en viktig oppgave for å få til både en positiv kulturutvikling og en positiv samfunnsutvikling. Se program og mer info.

Strategiplan
Seminaret inngår i arbeidet med å lage ny strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen. Planen skal vedtas av regionrådet og de nye kommunestyrene og vil være retningsgivende for kultursatsingen framover. Planen som gjelder nå, har følgende visjon: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet.

Bård og Kjell Arne
 
  Kjell Arne Røvik
Bård Borch Michalsen vil være kjent for mange fra sin redaktørtid i Andøyposten. Han har vært tilsatt i flere aviser, blant annet Dagbladet, og han har gjort seg bemerket for sine kritiske blikk på trender i samtiden. Kjell Arne Røvik er en av Nord-Norges mest toneangivende samfunnsforskere og en populær foredragsholder. På begynnelsen av det nye tusenåret dro han opp en debatt om den moderne fortellingen om Nord-Norge. I tillegg til de to skal Mona Dahl og Øystein Lindbeck gi innspill til en videre regional kultursatsing. Kulturutvalgets leder Vibeke Tveit ønsker velkommen.

Åpent for alle interesserte
Politikere, kulturansatte og deltakere i kunst- og kulturstrømkomiteene er spesielt invitert. I tillegg har unge som har flyttet tilbake til Vesterålen, såkalte tilbakestrømmere, fått invitasjon. Seminaret er åpent for alle interesserte. Påmelding til RKK, oppgi navn, kommune, adresse, mobilnr og om du representer en organisasjon e.l. Klikk her.

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Ben-Tommy Eriksen • 2002-2019 © Systems by NorNet.no