Du er her: Hovedside - Nyheter
Støene ved gamle Langenes vær er i følge arkeologiprofessor Reidar Bertelsen, UiT kulturminner av svært gammel dato. De forteller om en tid langt tilbake hvor dette var ett av de største fiskeværene i Vesterålen. Her fra en kulturminnedag med blant annet Bertelsen som kjentmann. Foto: Sigve Hansen
Kulturminneplanlegging i fokus

Førstkommende tirsdag arrangerer RKK og Kultursamarbeidet i Vesterålen et seminar på Stø om framtidig kulturminneplanlegging i regionen. Temaet er kartlegging, prioritering og framtidig bruk av kulturminner. Vesterålen kulturutvalg mener det er stort behov for en slik plan for Vesterålen.

Inviterte
Til seminaret er politikere, representanter for planutvalg, ansatte ved teknisk sektor og kultursektor i vesterålskommunene samt Museum Nord invitert. Kulturvernsjefen i Nordland skal ha ett av hovedinnleggene. Påmelding skjer til RKK

Større kommunalt ansvar
Kommunene får et stadig større ansvar for kulturminneforvaltningen. Lokalt har man erkjent at behovet for kompetanse på dette området er stort. Både kartlegging og framtidig bruk av kulturminner krever både gode verktøy og gode planer. Ikke minst gjelder dette for bruk og formidling i reiselivssammenheng. Behovet for en plan er derfor åpenbart for å unngå at verdifulle fortidsminner blir rasert og mulighetene som ligger i den verdifulle kystkulturen blir utnyttet.

Hiv heller skiten!
 
  Det rekonstruerte høvdingehuset som er sentral del av vikingemuseet på Borg. Eksempel på hvordan fortid kan bli innteksgivende nåtid. Lofort er en hovedattraksjon for turistene som besøker Lofoten. Foto: Lofotr fra nettside
I vårt nærområde er Lofotr, vikemuseet på Borg det beste eksempelet på hvordan det som en gang var uklare formasjoner i landskapet og steinsettinger i bakken kunne danne utgangspunkt for et levende museum med stor attraksjonsverdi. Tro om ikke det var skeptikere den gangen formasjonene ble oppdaget som ville kalt det både tøvete og latterlig å grave fram fortida. Hiv heller skiten!

Kulturminneplan for Vesterålen
Nordland fylkeskommune er i gang med å utarbeide en kulturminneplan for Nordland. To regioner har allerede fått sine planer. Kanskje er det Vesterålen som nå står for tur. Vesterålen kulturutvalg har med bakgrunn i vedtak før sommeren oppfordret fylkekommunen om å velge Vesterålen som neste region. Seminaret har som mål å kunne gi retning til prosessen videre i arbeidet med Kulturminneplan for Vesterålen. Det er derfor viktig at hele målgruppa for seminaret blir godt representert.

Innledere
På seminaret førstkommende tirsdag blir det innlegg av kultursjef i Øksnes Brynjar Pettersen, direktør for Museum Nord Geir Are Johansen, sekretariatsleder for Lofotrådet Atle Kanstad og kulturvernsjef i Nordland Egil Murud.
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Ben-Tommy Eriksen • 2002-2019 © Systems by NorNet.no