Du er her: Hovedside - Nyheter
Ny læringsarena i kommunene

Ansatte fra kommunene i Bø, Øksnes, Lødingen, Sortland og Hadsel har gjennomført to-dagers kurs for å lære litt mer om kursproduksjon i Moodle og nettpedagogikk.

20. - 21. mai ble det gjennomført opplegg i kursproduksjon (Moodle) og nettpedagogikk for dyktige ansatte i kommunene Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Et passe stort skritt er tatt i retning økt eLæring for kommunene i Vesterålen. Å ta i bruk elæring i en tradisjonstung organisasjon som kommunen, vil imidlertid kreve kulturendring og at ansatte og ledelse er villige til å ta i bruk ny teknologi.
RKK Vesterålen samarbeider med Midt-Telemarkregionen, Kongsbergregionen og KommIT om ny læringsarena for kommunesektoren. Målet er å få til en portal som alle kommuner i Norge kan benytte seg av. Det å kunne dele kunnskap kommunene i mellom vil skape en ny og spennende læringsarena for kommunesektoren som på sikt vil kunne gi tidsriktig kunnskap til alle ansatte. Det ryktes at en av statssekretærene i KMD synes dette er topp. :-) Kursholdere var hentet fra eFaktor.
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Ben-Tommy Eriksen • 2002-2019 © Systems by NorNet.no