Du er her: Hovedside - Nyheter
Fra venstre: Espen B Gundersen, Linda Rasmussen, Hilde J Hansen, Brita Kleivan og John Fredrik Wallace
Fra Vestfold til Vesterålen for å lære om kompetanseutvikling

John Fredrik Wallace, koordinator for kommunesamarbeidet i Vestfold besøkte torsdag 22. mai Kompetanseutvalget for RKK for å lære hvordan man i regionen jobber med å få til god kompetanseutvikling for kommunesektoren.

«Vi fikk høre at man i Vesterålen hadde kommet svært langt på dette området og er glad for å kunne lære av det dere har gjort» sier Wallace.
På møtet fikk han treffe personalsjef Linda Rasmussen fra Øksnes, HR-sjef Brita Kleivan fra Sortland, personalsjef/ass. rådmann og leder av Kompetanseutvalget for RKK Espen B Gundersen og Hilde Johanne Hansen, daglig leder for RKK Vesterålen.
Spesielt var Wallace interessert i det pågående prosjektet som Vesterålen har sammen med Midt-Telemark, Kongsbergregionen og KommIt om Ny læringsarena og e-læring.
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Ben-Tommy Eriksen • 2002-2019 © Systems by NorNet.no