Du er her: Hovedside - Nettverk RKK
Denne siden gir oversikt over ulike regionale nettverk i regi av RKK Vesterålen og Lødingen
De regionale nettverk etableres der ulike etater og institusjoner ønsker fora for å diskutere felles problemstillinger, eventuelt løse felles oppgaver. RKK kan være behjelpelig med møteinnkalling, utsending av referater og finne møtelokaler. RKK dekker enkel servering. Kommunenene dekker reiseutgiftene med mindre nettverkene er en del av de prioriterte tiltakene i den regionale kompetanseplanen.

Se oversikt i høyre kolonne over de ulike nettverkene.
 

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Ben-Tommy Eriksen • 2002-2019 © Systems by NorNet.no