Du er her: Hovedside - Manus fra kurs og seminar RKK
Manus fra kurs og seminar RKK

Manus fra kurset Vurdering for læring v/ Roar Engh 11. oktober 2012 Klikk her


Sjømatkonferanse i Vesterålen 29. august 2012
Aker Seafood: Klikk her
FHL: Klikk her
Jørn Martinussen: Klikk her
Mikal Steffensen: Klikk her
Opplæringskontoret for nordre Nordland: Klikk her
Sjømatrådet: Klikk her


Barnehageledelse 26. - 27. april 2012
Presentasjon NOU nr 1 2012, Til barnas beste v/Oda-Randi Reinfjord, FM Sør-Trøndelag


Manus fra første nettverkssamling i «Saman om ein betre kommune» i Bodø 20. - 21. februar 2012

Velkommen til første nettverkssamling v/nettverksleder Geir Johan Hansen Klikk her
Strategisk kompetanseplanleging v/Åsbjørn Vetti, seniorrådgiver og daglig leder KS-Konsulent AS Klikk her
Saman om ein betre kommune - nettverkene v/KRD Klikk her
Heroisk HR - pragmatiske pragmatikere v/Svein A. Andersen og Bård Kuvaas Klikk her
Best saman - også om kompetanse og rekruttering v/Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppen for hovedsammenslutningen Klikk her
Om kartlegging og analyse av kompetansebehov - Målrettede kompetanseplaner - og evaluering av disse. Praktiske verktøy og eksempler v/KS Klikk her


Manus fra kurs med Matematikksenteret 07.02.2012

Statistikkspill Klikk her
Prikkark Klikk her
Undervisning i matematikk og den grunnleggende ferdigheten å kunne regne Klikk her


Fagdag for barnehagene 28. september 2010

Manus fra Mette Falmår og Line Skjevold, Sakshaug barnehage, Inderøy kommune Klikk her

Manus fra kurs vurdering for læring barnetrinnet 7.10.2010 med Nils Ole Nilsen, HIBO Klikk her Skriveoppgave Klikk her

Manus fra kurs vurdering for læring, ungdomstrinnet 8,10,2010 med Nils Ole Nilsen, HIBO Klikk her


Statistikk m/RO Kompetansesenter
Føringer
Kostra og Iplos opplæring
Vesterålen


Skolelederforum 11. desember 2009
Manus fra forelesning v/Ungt entreprenørskap, Bent Bakkan
Klikk her

Kurs i dobbeltdiagnose - manus fra kurs
Her finner du manus fra kurset om dobbeltdiagnose som ble arrangert i Bø 12. oktober
Les her


Manus fra Samhandlingsreformkonferansen 4. september 2009
Manus statssekretær Ellen B Pedersens foredrag
Manus kommuneoverlege Anders Svenssons foredrag
Rapport workshop


Manus fra kurs om nye spillevaner med Helene Fellman, Stokmarknes 8, mai 2009
Utsagn som døråpnere i samtale med spillere
Foredrag Helene Fellman


Manus fra erfarings/IKT-konferansen «Det beste av lærende nettverk» tirsdag 24. mars 2009
Rune Krumsvik, førsteamanuensis, dr. philos. ved Universitetet i Bergen:
«Kunnskap og «kunnskaping» i den digitale skulen» Klikk her

Geir Ottestad, nasjonal prosjektleder (ITU):
«Nasjonale satsinger på IKT i skolen» Klikk her

Nils-Ole Nilsen, førstelektor ved Høgskolen i Bodø:
«Lærende Nettverk som skoleutviklingsprosjekt i Vesterålen» Kommer

Ann Brita Gregersen, rektor ved Risøyhamn skole:
«Lærende nettverk som skoleutvikling på egen skole» Klikk her

Sesjon 1 IKT-planer og milepæler
Milepælplan
Presentasjon


Sesjon 2 Lyd og bilde
Tasteveiledning Photo Story 3

Sesjon 3 Spesialundervisning Kommer

Sesjon 4 Wiki og blogg i skolen Kommer

Sesjon 5 Film Kommer

Sesjon 6 Nettvett KommerVKU: Manus fra workshop 6. mars 2009 i Samfunnssalen på Sortland «Kunnskapsflåten i Vesterålen»
Referat fra workshop Klikk her

Formell kompetanseheving og høyere utdanning i distriktene
av Gunnar Grepperud, UiT Klikk her

Studentene ved studiested Stokmarknes
av Jan O Sørnes, HiBo Klikk her

VKU Sortland 6. mars
av Jan O Sørnes, HiBo Klikk her

Kunnskapsflåten VKU
ved Hilde Hansen Klikk her

Roller og funksjoner
ved Nordland fylkeskommune Klikk herManus fra Sirkeltrening, Sortland
Tema: «Ungdom i svevet»
Klikk her Klikk her


Manus fra etterutdanningskurs 6. – 7. oktober 2008

VURDERING
Manus fra Wenche Rønning, Nordlandsforskning - del 1
Manus fra Wenche Rønning, Nordlandsforskning - del 2
Manus fra Wenche Rønning, Nordlandsforskning - del 3

(Manusene legges inn etter hvert som vi mottar dem)

Manus fra Einar A Størkersen

Manus fra Karen Edvardsen


STOLT AV Å JOBBE SOM BARNEVEILEDER
Manus fra Terje Wiik


PRAKTISK KONFLIKTHÅNDTERING
Olav Illøkken


Presentasjoner fra Kommunene som aktive eiere, 15. september 2008
Foiler fra Vibeke Resch-Knudsen og Jan Lunder
Se også link til nyhet på VOL Klikk her

Etikkseminar 14. februar 2008.
Forelesning med Henrik Syse
Klikk her
Forelesning med Jørn Bue Olsen Klikk her


Stormøte VKU 12. desember 2007-12-14

Næringslivets kompetansebehov v/Marit Liberg

Kompetanse som regional utviklingsfaktor


Erfaringsseminar KS, arbeidstidsavtaler. Kurs 7. desember 2007

KS lokale arbeidsavtaler


Manus fra kurset Dokumentasjon i barnehagen, Stokmarknes 25. oktober 2007 Klikk her


God skolestart 7. september 2007

Årshjul God skolestart Hadsel Klikk her

Infohefte for Hadsel Klikk her


Teknologi og design 26. og 27. april 2007

Utstyr til verktøykassa ToD

Innkjøp Microverksted


Kurs Skolevurdering m/Per-Oskar Schjølberg, Bodø kommune 20. april 2007 Klikk her


Manus fra seminar om Forebygging i rusarbeidet 30. januar 2007

Arne Klyves foredrag

Henning Pedersens foredrag I

Henning Pedersens foredrag II

Foredrag fra RIO

CANNABIS - hva er det?

Presentasjon av behandling, v/RIO

Tidlig intervensjon og oppsporing

NADA


Manus fra kurset Heia SFO! ved Ivar Haug 9. oktober 2006

Navnet i ja og nei

Full rulle!

Kaninboys

Kikke skjevt

Løft er tøft

Myk startFra «Dannelse og kunstens vesen i kunnskapsløftet». Kurs med Inger-Anne Wes
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Ben-Tommy Eriksen • 2002-2019 © Systems by NorNet.no