Du er her: Hovedside - Om RKK
Regionalt kompetansekontor RKK

 
Opplæringssamarbeid for Vesterålen og Lødingen
Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling Vesterålen og Lødingen (RKK) har som hovedoppgave å se til at kommunene får tilbud om etterutdanning for sine ansatte i samsvar med kommunale, regionale og nasjonale planer og prioriteringer.
I tillegg arrangerer RKK seminar og konferanser om tema som direkte eller indirekte setter lys på kommunenes behov for kompetanse nå og i framtida.
Deler av kompetanseutviklingen er organisert gjennom nettverk og prosjekter.

Kontaktinformasjon

Rkk Vesterålen
Rådhuset, Storgata 27, 8430 Myre
Tlf: 76 18 50 40
e-post: rkkv@oksnes.kommune.no

Jan Steinar Eilertsen, daglig leder
Tlf: 76 18 50 41
Mobil: 917 91 940
e-post: Jansteinar.eilertsen@oksnes.kommune.no

Camilla Carlsen, fagkonsulent
Tlf: 76 18 50 40
Mobil: 911 04 967
e-post: Camilla.Carlsen@oksnes.kommune.no

Karianne B. Bråthen, fagkonsulent - ute i permisjon

Geir Johansen, utviklingsveileder for ungdomsskolene i Vesterålen
Mobil: 480 03 002
e-post: geir.johansen@vestreg.no
 

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Ben-Tommy Eriksen • 2002-2019 © Systems by NorNet.no